تماس با ما

مجموعه راه های ارتباط با امداد خودرو قم

آدرس :

ایران، استان قم ، شهرستان قم ، ابتدای بزرگراه قم کاشان ، امداد خودرو قم

تماس :

02536708935

شنبه تا چهارشنبه :

امداد خودرو قم شبانه روزی قم 24 ساعت در 7 روز هفته فعال است

پنج شنبه :

امدادخودرو قم شبانه روزی باز است

جمعه :

امداد خودرو قم جمعه ها و ایام تعطیل فعال است

Loader